Strand (2023)

Het strand door de ogen van het dwergsternkuiken

Het strand door de ogen van het dwergsternkuiken

Nieuwe natuurdocumentaire van Ruben Smit

Het strand. Een geliefde plek én een dynamische plek. In deze overgangszone van de zee en het land is een continue strijd gaande. Want onze stranden, vooral op de wadden, zijn ook een belangrijk en beschermd leefgebied van talloze plant- en diersoorten. Alleen de allersterkste organismen kunnen hier overleven. Strand is de nieuwste natuurdocumentaire van Ruben Smit die in februari 2023 op TV te zien is. 

In 45 minuten neemt Ruben Smit je mee in de wereld van de strandbroeders, de jacht van de zeestrandloopkevers en de boksende heremietkreeften. We volgen een familie dwergsterns die moeten overleven op een schelpenbank op de grens van water en land. Vanaf eind mei zoeken ze naar een geschikte plek om hun eieren uit te broeden. De wind, het zand, de hitte, meeuwen maar ook mensen (en hun honden) bedreigen de vogels. En de strandplevieren zoeken een nog extremere plek om een nestje uit te broeden. In een stuivende strandvlakte lijkt het een ‘mission impossible’ …

Bekijk Strand op 5 februari 2023 om 19:30 uur op NPO2 BNNVARA. Strand is gemaakt in opdracht van het programma Wij&Wadvogels. Wij&Wadvogels is een initiatief van Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Lnadshap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatbosbeheer, Vogelsbescherming Nederland en Waddenvereniging, en wordt mogelijk gemaakt door Ministerie LNV, Waddenfonds en de drie Waddenprovincies.